Jag har i dag ett avtal med ett annat elbolag. Hur ändrar jag mitt avtal till ett Bonusel-avtal hos Vanda Energi Ab?

Länkar

Du kan byta till ett elavtal hos Vanda Energi Ab på www.bonussahko.fi 

Om du med ditt nuvarande elbolag har:

  •  ett tillsvidareavtal kan ditt avtal med Vanda Energi Ab börja tidigast inom 14 dygn från att du tecknat avtalet
     
  • ett tidsbundet avtal som går ut inom tre månader, kan du teckna ett Bonusel-avtal som börjar hos Vanda Energi Ab från den dag som följer efter det sista datumet för det tidsbundna avtalet
     
  • Om du håller på att flytta, ska du göra flyttanmälan på webben helst två veckor och minst två vardagar innan du flyttar. Om flytten ligger närmare, ska du kontakta Vanda Energi Ab:s kundtjänst. Kundtjänsten betjänar på numret 09 829 0225 vardagar 8–20 och lördagar 10–16.