Jag vill få Bonus för min el, vad ska jag göra?

Länkar

• Du kan teckna ett Bonusel-avtal med Vanda Energi Ab på www.bonussahko.fi eller genom att kontakta kundtjänsten på Vanda Energi. Kundtjänsten betjänar på numret 09 829 0225 vardagar 8–20 och lördagar 10–16.

• För att kunna teckna elavtal måste du vara myndig och ha rätt att teckna ett elavtal för din bostad. Till vissa studentbostäder kan man till exempel inte teckna personliga elavtal. 

• När du tecknar Bonusel-avtal ska du för Vanda Energi Ab uppge ditt personliga medlems-/kundnummer i handelslaget.

• När du tecknar ett Bonusel-avtal och uppger ditt medlems-/kundnummer för Vanda Energi Ab, samtycker du till att Vanda Energi Ab överlåter dina personuppgifter till SOK för kontroll av ditt medlems-/kundnummer samt för att informera SOK om eurobeloppet på dina elavgifter som ger Bonus så att de bokförs som bonusinköp i kundägar- och kundregistret. På motsvarande sätt befullmäktigar du SOK att överlåta information om ett ändrat medlems-/kundnummer till Vanda Energi Ab samt eventuell uppgift om att du inte längre ingår i ett kundägarhushåll och därmed inte längre är berättigad till Bonus för din el.