För vilka av Vanda Energis produkter får jag bonus?

Länkar

• Du kan samla Bonus med Bonusel-avtalen. Du kan teckna ett Bonusel-avtal antingen som tidsbundet eller så att det gäller tills vidare. 

• Du kan kontrollera vilka av Vanda Energi Ab:s produkter som ger Bonus på www.bonussahko.fi 

• Bonus får du på den momsbelagda andelen av den elförsäljning som du har betalat. För elförsäljningen betalas Bonus på den använda elen och grundavgifterna när kunden tecknar ett Bonusel-avtal med Vanda Energi. Elöverföringen ger ingen bonus.