Kan jag registrera Bonus med S-Förmånskortet genom kontaktlös avläsning och betala köpet med ett annat betalkort?

Länkar

Ja. Du kan byta till ett annat betalkort efter att du har registrerat Bonus med S-Förmånskortet. Om du registrerar Bonus och betalar köpet med S-Förmånskortet genom kontaktlös avläsning ska kortet läsas av två gånger. För att betalningen ska gå smidigt ska du ta bort kortet från avläsningsområdet efter den första avläsningen och sedan föra kortet mot området på nytt.