Använder S-gruppen kontaktlös betalning?

Länkar

Kontaktlös betalning används vid köp på under 25 euro i sådana betalterminaler som är försedda med symbolen för kontaktlös betalning. Kontaktlös betalning fungerar på alla verksamhetsställen förutom i ABC-tankautomaterna.