Jag har upphört med papperskvitton, men skulle ändå vela ha papperskvitto på ett enskilt köp. Hur går jag till väga?
Länkar
Innan du betalar be kassan (självbetjäningskassans övervakare) printa ett kvitto åt dig.  Lägg märke till att även i dessa fall sparas ett kvitto också i det elektroniska kvittoarkivet.