Får företag Tankningsbonus?

Länkar

Nej. Tankningsbonus är en för ägarkunder avsedd förmån, som i likhet med Bonus beviljas för deras hushålls privata inköp. Tankningsbonus betalas alltså inte till företag eller samfund, och inköp betalda med deras kort bidrar inte till Bonus.