Påverkar mina bränsleköp storleken av min Bonus för inköpen i S-gruppens andra verksamhetsställen?

Länkar

Ja. Pengarna man använder på bränsleköp räknas till månadens bonusköp och de bidrar till att öka ägarkundshushållets bonusprocent för varje kalendermånad.