Påverkar mina inköp i S-gruppens andra verksamhetsställen storleken av min Tankningsbonus?

Länkar

Ja. Bränsleköpen räknas in i månadens bonusköp, och bidrar till att höja ägarkundshushållets bonusprocent för respektive kalendermånad, som i sin tur anger hur många cent per liter Tankningsbonus är.