När började man samla Tankningsbonus?

Länkar

Tankningsbonus börjades samla på bränsleinköpen fr.o.m. början av mars 2017. Bonus och Tankningsbonus betalades för första gången ut enligt den nya modellen 10.4.2017.