Var ser jag min bonussituation?

Länkar

Bonus och Tankningsbonus som är avhängig av den, kan man när som helst kolla i Oma S-kanava, i S-mobil och på en S-Förmånskortsterminal.

Du kontrollerat saldot och transaktionerna på ditt S-Konto på S-Bankens webbank och i S-mobil med dina webbankskoder. Beställ bankkoderna utan avgift på Ägarkundstjänst och S-Banken -servicepunkt (de flesta Prisma och Sokos, vissa S-marketar). Kolla in närmaste här.

Det slutliga läget kan man kolla efter månadens slut. Bonus och Tankningsbonus betalas senast den tionde dagen påföljande månad.