Hur syns ägarkundens Tankningsbonus?

Länkar

Tankningsbonus får man av bränslen som köps på ABC. På alla andra inköp i S-gruppen får man Bonus. Pengarna man lägger ut på bränsle bidrar också ägarkundshushållets bonusprocent för en kalendermånad.

Om du har tankat på ABC:s verksamhetsställen och använt S-Förmånskortet, visas Tankningsbonus på en separat rad i dina bonusdata. Dessutom är bränsleköpen noggrant specificerade, så du kan se hur stor Tankningsbonus du kan vänta dig. Tankningsbonus betalas samtidigt som Bonus, och den redovisas på kontot för inbetalning av förmåner som en separat Tankningsbonustransaktion (på samma sätt som t.ex. betalningssättsförmånen).

Man kan kolla månadens bonusprocent efter månadens slut i S-gruppens elektroniska tjänster, t.ex. Oma S-kanava, S-mobil och S-Förmånskortsterminal, och via dessa kan man också följa med hur bonusprocenten utvecklas under månadens lopp. Tankningsbonus betalas månaden som följer inköpsmånaden, samtidigt som Bonus senast den tionde dagen påföljande månad.