Vad är Tankningsbonus och hur samlar man den?

Länkar

Ägarkunden får lika många cent Tankningsbonus per tankad liter bränsle som hens ägarkundshushålls bonusprocent är den aktuella månaden. Om totalbeloppet av alla bonusköp under tankningsmånaden berättigar till 3 % Bonus, betalas till ägarkunden 3 cent/liter i Tankningsbonus för varje liter bränsle som hushållet tankat under den månaden. Tankningsbonus ersätter för bränsleköpens del den procentuella Bonusen.