Från och med början av år 2017 betalar man inte längre Bonus för tobaksprodukter. Varför?

Länkar

Klausulen om förbud mot prisgottgörelse (70 §) trädde i kraft 1.1.2017. Förbudet innebär att man inte längre får bevilja Bonus, betalningssättsförmån eller återbäring av överskott för tobaksprodukter, tobakssurrogat, röktillbehör, tobaksimitationer, elektroniska cigaretter eller nikotinvätska. På grilltändare och tändstickor beviljas förmåner fortfarande, eftersom de inte anses vara röktillbehör.