Kan man skicka ett elektroniskt kassakvitto från S-mobil t.ex. per e-post?

Länkar

Ja, man kan skicka ett kvitto per e-post eller dela det med en app (t.ex. iDrop i iPhone). Man kan också ta en skärmdump med telefonens skärmdumpsfunktion och skicka foton framåt.