Kan man ladda ned data från kassakvittona i kassakvittoarkivet i maskinläsbart format för att t.ex. följa upp familjens matutgifter?

Länkar

Det kan man tyvärr inte. De elektroniska kassakvittona i kassakvittoarkivet lagras som bildkopior av kvittona, och man kan därför inte t.ex. kombinera eller sortera data på kvittona.

I Oma S-kanava kan du beställa en rapport över köpdata som innehåller noggrannare uppgifter än slutsumman på kvittot av köp som lagras i S-gruppens ägarkunds- och kundregister. Information om inköp i våra matbutiker lagras t.ex. på produktgruppsnivå.

Rapporten om köpdata som du har beställt kan du spara t.ex. på din hemdator i PDF- eller Excelformat. En rapport i Excelformat kan du fritt modifiera och sortera, t.ex. inköpen från matbutiker produktgruppsvis.

Vi rekommenderar att du aktiverar tjänsten Mina köp i Oma S-kanava. Med tjänsten är det enklare för dig att följa upp din konsumtion. Köpdata är alltid personliga, dvs. de elektroniska kvittona och rapporten om köpdata innehåller endast information om köp som gjorts med ditt S-Förmånskort.