Hur länge sparas elektroniska kassakvittona i arkivet?

Länkar

Kassakvittona sparas två år i det elektroniska kassakvittoarkivet.