Ser man i kvittoarkivet alla ägarkundhushållets kassakvitton?

Länkar

Nej. Kassakvittoarkivet är personligt, dvs. varje medlem i ett ägarkundshushåll ser endast kassakvittona för sina egna inköp.