Hur kan man kolla sina elektroniska kassa- och garantikvitton?

Länkar

Man kan granska sina elektroniska kassakvitton i S-mobil och i Oma S-kanava.