Hur kan jag ta Elektroniskt kassakvitto i bruk?

Länkar

Elektroniskt kassakvitto tas i bruk antingen i S-mobil eller i Oma S-kanava. Ibruktagandet av tjänsten kräver stark autentisering.

Om du utöver det elektroniska kassakvittoarkivet vill övergå till helt papperslöst handlande, ska du dessutom uppdatera chipet på sitt S-Förmånskort Visa vid S-Förmånskortsterminalen på ett verksamhetsställe.  

För uppdateringen matar man in sitt S-Förmånskort Visa i S-Förmånskortsterminalen och trycker F1: det finns klara anvisningar på självbetjäningsstället.

Uppdateringen är kortspecifik: då du i något skede får ett nytt S-Förmånskort Visa, ska också det nya kortet uppdateras på självbetjäningsstället.