Jag har aktiverat kontaktlös betalning med telefonen; kan jag trots det registrera Bonus med samma telefon?

Länkar

Ja, men du måste välja vilken av tjänsterna med kontaktlös läsning är standardtjänst, om du har en annan sådan i bruk på telefonen.