Måste jag öppna appen S-mobil för att mobilbonus ska registreras?

Länkar

Det är inte nödvändigt. Efter att ha tagit tjänsten i bruk, behöver du bara aktivera telefonens display. Sedan behöver du bara föra telefonen till terminalens område för kontaktlös läsning. Ett meddelande visas på betalterminalens skärm, då Bonus har registrerats.