Vad betyder Mobilbonus?

Länkar

Mobilbonus är en tjänst med vilken du kan registrera Bonus för inköp med smarttelefonen i stället för med S-Förmånskortet.