Vilken nytta har jag av att mina kunduppgifter samlas in?

Länkar

I S-gruppen hanteras uppgifter om kunder som har anslutit sig till ägarkundsystemet. Vi använder uppgifterna som samlats in till förmån för ägarkunderna genom att producera tjänster och förmåner.

Ägarkundsdata (grunduppgifterna om ägarkunden, uppgifterna om köphistoria) används för beräkning av Bonus, betalningssättsförmånen och återbäring av överskott, för hantering av handelslagets medlemsadministration, riktande av kundkommunikation samt för utveckling av förmånsutbudet och verksamhetsnätet.

Som hjälpmedel vid riktandet av kommunikation används bl.a. inköpdata samt uppgifter som kunden har gett på sitt ägarkundsavtal eller senare Uppgifterna i registret kan också utnyttjas vid planering och utveckling av affärsverksamheten. På basis av inköpsdata arkiveras också garantikvittona för alla produkter med garanti som du har köpt automatiskt i elektroniskt format i Oma S-kanava och i S-mobil.

Ägarkunderna har nytta av att inköpsdata överlåts: utom Bonus, betalningssättsförmån och återbäring av överskott får de kommunikation och ett utbud av tjänster och förmåner samt verksamhetsställen som bättre motsvarar det verkliga behovet.

Du får mer information om uppgifterna som samlas och hur de används i registerbeskrivningen för S-gruppens ägarkunds- och kundregister på www.s-kanava.fi/dataskydd.