Hur kan jag förhindra att marknadsföringsmaterial skickas till mig?

Länkar

Om du vill begränsa kommunikation från S-gruppen och våra samarbetspartner som är baserad på S-gruppens ägarkunds- och kundregister, kan du enligt eget val spärra tidningen Samarbete, separata direktutskick, marknadsföring per telefon, undersökningsenkäter eller all marknadsföring. Du kan styra användandet av dina kunduppgifter för kommunikation i Oma S-kanava eller genom att kontakta S-gruppens ägarkundstjänst tfn 010 76 5859 må-fr kl. 8-20 (0,084€/min). Genom att spärra ägarkundsposten förbjuder du den tryckta tidningen Samarbete som bärs till hemadressen. Genom att välja spärr av separata direktutskick får du Samarbete men inga andra direktutskick som levereras per post. En spärr mot undersökningsenkäter spärrar alla enkäter, också alla panelenkäter. Om du väljer att spärra marknadsföring förbjuder du all direktreklam och alla undersökningsenkäter, och får då som ägarkund bara officiella meddelanden som anknyter till medlemskapet i handelslaget.

Om du inte vill ta emot tryckt marknadskommunikation som anknyter till ägarkundsrelationen, kan du välja elektronisk ägarkundspost i stället för den tryckta. Då kan du se dina förmåner och följa upp Bonus i Oma S-kanava och i S-mobil, och abonnera på nyhetsbrev enligt eget val till din e-postadress.