Vilka uppgifter samlar S-gruppen om mig och mina inköp?

Länkar

I S-gruppens ägarkunds- och kundregister lagras uppgifter om handelslagets ägarkunder och de kunder som anmälts till deras ägarkundshushåll. I registret lagras bl.a. de uppgifter som kunden har gett på ägarkundsavtalet: namn, personnummer, kontaktuppgifter och datum för anslutningen till handelslaget samt information som getts senare genom kommunikation, t.ex. om tjänster som beställts – handelslagets nyhetsbrev mm.

Från och med maj 2014 har man i S-gruppens ägarkunds- och kundregister kunnat lagra uppgifter på produktnivå om inköp som gjorts av kunder som använt S-Förmånskort. Inledningsvis kommer endast vissa kedjor (Sokos, Emotion och S-gruppens webbutiker) att leverera inköpsdata på produktnivå till registret, medan en del (bl.a. S-market, Prisma, Sale, Alepa, Food Market Herkku, Kodin Terra, ABC) levererar uppgifter på produktgruppsnivå. De andra verksamhetsställena (bl.a. samarbetspartnerna) levererar som tidigare information om slutsumman på kvittot. Uppgifter om inköp samlas för kalkylering och utbetalning av Bonus och andra förmåner som betalas kontant, för allokering av marknadsföring och utveckling av affärsverksamheten. I registret finns det också information om utbetald Bonus och andra förmåner som betalts kontant samt adresser för betalningarna av förmåner.

Uppgifter som anknyter till kundrelationen med S-Banken hanteras i S-Bankens kundregister  (www.s-banken.fi)

Utförligare information om de personuppgifter som behandlas i S-gruppens ägarkundssystem och deras användningsändamål samt om dina rättigheter finns i dataskyddsinformationen om S-gruppens ägarkunds- och kundregister på www.s-kanava.fi/dataskydd. Dataskyddsbeskrivningen för S-gruppens ägarkunds- och kundregister finns på www.s-kanava.fi/registerbeskrivning.