Hur kan jag få betalningssättsförmån då jag vill spara min Bonus?

Länkar

Om du inte vill betala inköp med den Bonus du har samlat, kan du öppna ett annat konto i S-Banken, och definiera det som inbetalningskonto för förmåner. På så sätt kan du spara den Bonus som har samlats på inbetalningskontot för förmåner och samtidigt betala inköp från ett annat konto som är anknutet till ett S-Förmånskort med betalningsegenskaper.

Det är enkelt att överföra pengar till S-Kontot. S-Kontot i S-Banken är ett vanligt bankkonto till vilket du överför pengar genom girering till kontonumret. Du kan se numret på ditt S-Konto via webbanken eller på Ägarkundstjänst och S-Banken -servicepunkt (de flesta Prisma och Sokos, vissa S-marketar).

Betalningssättsförmån får du på totalbeloppet av inköp vid S-gruppens verksamhetsställen i Finland som betalas med S-Förmånskortet. Man får betalningssättsförmån oberoende av om inköpen debiterar ett bankkonto eller ett kreditkonto.