Vad betyder betalningssättsförmån?

Länkar

Betalningssättsförmånen är en av handelslagets ägarkundsförmån som är 0,5 % av inköpen vid S-gruppens verksamhetsställen i Finland som betalas med S-Förmånskortet och som omfattas av betalningssättsförmånen. Utom Bonus får man alltså också betalningssättsförmån då man betalar inköpen med sitt S-Förmånskort.

Du får betalningssättsförmånen med S-Förmånskortets alla betalegenskaper. Välj själv om du vill att köpet debiterar ditt konto direkt eller om du köper på kredit. Inköp som görs med alla S-Förmånskort i samma ägarkundhushåll bidrar till betalningssättsförmånen.

Som regel gäller, att betalningssättsförmånen beräknas på inköpets slutsumma. Det finns ändå vissa undantag. Betalningssättsförmån beviljas inte på inköp av tobaks- eller alkoholinköp samt förmedlingsprodukter, t.ex. penningspel. Inköp av service, tillbehör och reservdelar ger betalningssättsförmån inom bilhandeln, däremot inte köp av bil. Vid S-Järnmarket får man betalningssättsförmån för de inköp som berättigar till Bonus. Man får inte betalningssättsförmån på inköp i S-gruppens verksamhetsställen i utlandet eller i företag utanför S-gruppen, t.ex. samarbetspartner.

Betalningssättsförmånen kan man följa upp t.ex. i  S-mobil och Oma S-kanava. Betalningssättsförmånen som ägarkundhushållet har samlat in för månadens inköp betalas i likhet med Bonus på huvudmedlemmens konto i S-Banken.