Vad skall jag göra, om jag förlorar mitt S-Förmånskort?

Länkar

Ett ersättande kontantkort får du genom att kontakta ditt eget handelslag, besöka Ägarkundstjänst och S-Banken -servicepunkt (de flesta Prisma och Sokos, vissa S-marketar) eller ringa S-gruppens ägarkundstjänst tfn 010 76 5859 må–fr kl. 8–20 (0,084 €/min). Hitta närmaste här.

Om ditt S-Förmånskort är försett med en betalegenskap och förkommer, ska du omedelbart anmäla förlusten till telefon 020 333 om du ringer från Finland och till nummer +358 20 333 om du ringer från utlandet. Numret står till din tjänst dygnet runt varje dag. Spara numret i mobiltelefonens minne. Från och med anmälningsögonblicket överförs enligt villkoren för S-Förmånskortet ansvaret för missbruk av kortet från dig till dess utställare. Om du använder ett kort med Visa-symbolen eller ett S-Förmånskort Debit skickar vi automatiskt ett nytt kort till dig. För det nya betalningskort debiteras en avgift enligt S-Bankens servicetariff.