Samlas Bonus vid köp av S-gruppens presentkort?

Länkar

Bonus beviljas endast en gång för varje inköp. Därför kan Bonus inte beviljas för vare sig köp av presentkort eller betalning med presentkort. Köparen av ett presentkort får inte Bonus för köp av presentkortet, eftersom pengarna då byts till ett penningvärt presentkort och ett egentligt köp av en produkt eller en tjänst inte sker ännu. Bonus/Tankningsbonus samlas när användaren med presentkortet betalar produkter eller tjänster som berättigar till Bonus/Tankningsbonus. För att användaren av presentkortet ska kunna samla in Bonus/Tankningsbonus ska denne visa upp sitt S-Förmånskort i anslutning till köpet.

Presentkort kan användas vid betalning på S-gruppens samtliga verksamhetsställen i Finland. Giltighetstiden för S-gruppens presentkort är 24 månader efter att kortet har laddats eller använts. Presentkortet kan användas för enskilda inköp, och på kortet lagras en ny giltighetstid på 24 månader varje gång kortet används.