Hur betalas Bonus ut och hur kan jag använda det?

Länkar

Bonus betalas ut på det konto i S-Banken som definierats som ägarkundshushållets huvudmedlems inbetalningskonto för förmåner, senast den tionde dagen påföljande månad. Bonus som ligger på kontot kan man använda när och hur man vill:

  • betala inköp med S-Förmånskort som anslutits till konto och som har betalningsegenskap. Läs mer >
  • på S-Bankens webbank på S-Banken.fi och i S-mobil att betala räkningar eller kontoöverföringar
  • ta ut kontanter från kontot på Ägarkundsjänst och S-Banken -servicepunk (de flesta Prisma och Sokos, vissa S-marketar). Kolla in närmaste här.
  • låta pengarna växa på kontot

Bonus som betalts till kontot blir inte gammal, dvs. dess användning är inte tidsbegränsad.