Man skickade en undersökningsenkät till min e-postadress trots att jag inte har tillåtit marknadsföring till min e-post. Varför?

Länkar

S-gruppen har rätt att använda uppgifter som kunden har gett för marknadsföring och undersökningar, om kunden inte uttryckligen har förbjudit det. Marknadsföring som riktats till kundens mobila terminal (mobiltelefon) eller e-post, är förbjuden om inte kunden uttryckligen har gett sitt tillstånd. En undersökningsenkät är inte marknadsföringskommunikation; dess syfte är att samla in åsikter om hur S-gruppens tjänster kunde utvecklas.

Om du inte i fortsättningen vill få enkäter att besvara till din e-postadress, kan du meddela om saken på t.ex.. en responsblankett. Ange ditt namn och medlemsnummer och din e-postadress på blanketten.