Var kan jag underhålla mina kontaktuppgifter och mina marknadsföringstillstånd?

Länkar

Om du har lämnat en officiell flyttningsanmälan till befolkningsregistret och inte har ett giltigt förbud mot utlämnande av adressuppgifter i befolkningsdatasystemet, så uppdateras adressuppgiften automatiskt hos oss. Du kan underhålla andra kontaktuppgifterna, e-postadressen och telefonnumret och till dessa anknutna marknadsföringstillstånd i Oma S-kanava. För att logga in på Oma S-kanava behöver du en S-kod. Om du inte redan har en S-kod, kan du skapa den här.