Till vem ska jag meddela min nya adress/mitt nya namn?

Länkar

Vi uppdaterar namn- och adressuppgifterna på dem som är upptagna i S-gruppens ägarkunds- och kundregister via befolkningsdatasystemet.

Om du har lämnat en officiell flyttningsanmälan till befolkningsregistret och inte har ett giltigt förbud mot utlämnande av adressuppgifter i befolkningsdatasystemet, så uppdateras den ändrade adressen eller det ändrade namnet automatiskt, och du behöver inte lämna någon separat anmälan om ny adress eller nytt namn till oss. I annat fall kan man uppdatera informationen på Ägarkundstjänst och S-Banken -servicepunkt (de flesta Prisma och Sokos, vissa S-marketar). Kolla in närmaste här.

Observera, att du efter en namnändring själv ska beställa ett S-Förmånskort på det nya namnet. Du kan göra beställningen på Ägarkundtjänst och S-Banken -servicepunkt eller genom att ringa S-gruppens ägarkundstjänst tfn 010 76 5859 må–fr kl. 8–20 (0,084 €/min). Om ditt kort har betalegenskaper, kan du också beställa det nya kortet via S-bankens webbank i korts uppgifter eller genom att skicka ett meddelande. För det nya betalkortet debiteras en avgift enligt S-Bankens servicetariff.