Vad är insatsen och varför ska den betalas?

Länkar

Insatsen är en placering i ditt handelslags kapital - inte någon avgift för S-Förmånskortet. Efter att ha anslutit dig till handelslaget, löser du in en andel i handelslaget med insatsen du betalar – du är alltså en av ägarna till ditt handelslag. De flesta handelslagen betalar också ränta på till fullo betalda insatser.

Insatsens storlek och betalningssättet fastställs i handelslagets stadgar. Insatsen är 100 euro och delinsatsen minst 20 euro. Om du inte betalade hela insatsen då du anslöt dig som ägarkund, kan du betala av den felande delen med Bonus eller betala den separat. Insatsens betaltid fastställs i handelslagets stadgar. Betaltid för insatsen är vanligen 24 månader.

Om du någon gång besluter dig för att avsluta ägarkundsrelationen, återbetalas din insats enligt handelslagets stadgar.