I vilka kundregister lagras uppgifterna man ger vid anslutning sig som ägarkund?

Länkar

Uppgifterna som du gav då du anslöt dig som ägarkund lagras i S-gruppens ägarkunds- och kundregister. Då du ansluter dig, blir du också kund i S-Banken, eftersom man öppnar dig ett konto i S-Banken, på vilket Bonus och de andra förmånerna betalas in. Kunduppgifterna som anknyter till kundrelationen med S-Banken lagras i S-Bankens kundregister.