Varför frågar man efter uppgifter om nationalitet, beskattningsland och födelseland, då man ansluter sig på webben?

Länkar

När en kund blir ägarkund öppnas ett S-Konto på S-Banken. De förmåner som betalas ut i pengar styrs till detta konto. S-Banken har en lagstadgad skyldighet att fråga efter uppgifter som rör en persons nationalitet, skatterättsliga hemvist och födelseland. Samma uppgifter ombes även när en kund blir ägarkund på något annat sätt.