Ska den som ansluter sig på webben betala insats?

Länkar

Ju, då man ansluter sig som medlem, betalas andelsavgiften antingen helt eller delvis, men minst 20 euro. Insatsen är 100 euro, som man kan betala i delar eller samla till med Bonus. I samband med att man ansluter sig på webben ska man erlägga minst 20 euro av insatsen som webbetalning med sina bankkoder.