Hur samlar man Bonus med försäkringspremier och när betalas den ut? När ska försäkringspremierna vara betalda för att de ska bidra till följande månads bonusköp?

Länkar

Bonus betalas på försäkringspremier som betalats av ägarkunden eller av en person som ingår i hens ägarkundshushåll, och betalas till huvudmedlemmen i ägarkundshushållet. Bonus utgår enligt basbonustabellen som tillämpas i kundens eget handelslag.

Försäkringspremierna för skade- och livförsäkringar som betalts senast den 20:e i månaden bokförs som bonusköp samma månad. Försäkringspremier som betalats efter den 20:e i månaden bokförs som bonusköp nästa månad.

Undantag: Försäkringspremierna för den schysta bolåneförsäkringen bokförs som bonusköp månaden efter betalningsmånaden.

Handelslaget betalar ut Bonus senast den 10 dagen följande månad.

Observera att man får Bonus på försäkringspremier endast om fakturan har betalts med det rätta referensnumret.