Vad ska jag göra för att få Bonus på premierna för LokalTapiolas försäkringar?

Länkar

Om du redan är kund i LokalTapiola, ska du registrera din ägarkundsrelation hos LokalTapiola. Registreringen lyckas om du har tagit eller betalar premien för en försäkring som bidrar till Bonus. Varje person som betalar premien (= personen till vilken fakturan för försäkringspremien skickas) ska själv registrera sin ägarkundsrelation.

Måste jag ange S-Förmånskortets nummer då jag registrerar mig?

Man behöver inte ange S-Förmånskortets nummer då man registrerar sig.

Hur blir det om flera personer i vårt hushåll betalar försäkringspremier? Hur registrerar vi våra ägarkundsrelationer hos LokalTapiola?

Alla betalare av premier (namn på fakturan) ska personligen registrera sin ägarkundsrelation hos LokalTapiola för att varje försäkringspremie ska bidra till Bonus.

Var kan jag registrera mig?

Du kan registrera ägarkundsrelationen Hos LokalTapiola på webben, per telefon eller vid LokalTapiolas kundtjänstställe.

Du kan registrera dig på webben på webbplatsen  lahitapiola.fi/bonus

(kl. 7–23 må–sö). Registrering på webben förutsätter att du har webbankskoder, och den lyckas med de större finländska bankernas koder. Man behöver inte ange S-Förmånskortets nummer då man registrerar sig.

Man kan registrera sig via det avgiftsfria servicenumret 0800 123 222 (kl. 8–18 må–fr).

Du kan också sköta registreringen vid LokalTapiolas kundtjänstställe. Uppgifter om LokalTapiolas närmaste kundtjänstställe hittar du på webbplatsen lahitapiola.fi.

Kan man registrera sin ägarkundsrelation hos LokalTapiola vid S-gruppens eller S-Bankens kundtjänstställe?

Det kan man inte. Man kan registrera sin ägarkundsrelation på webbplatsen lahitapiola.fi/bonus, vid LokalTapiolas kundtjänstställen och på det avgiftsfria servicenumret 0800-123 222.

Vem registrerar minderåriga ägarkunders ägarkundsrelation (för t.ex. mopedförsäkring)?

Den minderåriga personen  måste själv sköta registreringen via telefontjänsten eller vid LokalTapiolas kontor.

Varför måste jag själv registrera min ägarkundsrelation? Kan inte S-gruppen skicka mina uppgifter till LokalTapiola?

S-gruppen och LokalTapiola överlåter inte kunduppgifter till varandra utan tillstånd av kunden; därför måste kunden själv sköta registreringen. Med registreringen ger kunden S-gruppen tillstånd att förmedla uppgiften om ägarkundsrelationen till LokalTapiola och LokalTapiola tillstånd att förmedla uppgifterna om beloppet av betalda försäkringspremier till S-gruppen för utbetalning av Bonus.

Hur snabbt genomförs registreringen av ägarkundsrelationen vid LokalTapiola?

Registreringen träder i kraft omedelbart. Kontakta i problemsituationer det avgiftsfria servicenumret 0800 123 222 (kl. 8–18 må–fr) eller besök något av LokalTapiolas verksamhetsställen.

Kan jag registrera min ägarkundsrelation hos LokalTapiola om jag endast har bett LokalTapiola om en offert?

En kund kan registrera sin ägarkundsrelation hos LokalTapiola, då hen har ett giltigt försäkringsavtal eller hen har antecknats som betalare av en försäkring vars premie bidrar till Bonus.

Vilka följder har det att man registrerar sin ägarkundsrelation hos LokalTapiola?

I anknytning till registreringen kontrolleras i S-gruppens ägarkunds- och kundregister att personen tillhör ett ägarkundshushåll och därmed är berättigad till Bonus för sina försäkringspremier. Försäkringspremierna som kunderna betalar bidrar i fortsättningen till ägarkundshushållets bonusköp.

Till de av LokalTapiolas kunder vars S-Förmånskort är försett med en betalegenskap (S-Bankens Visa eller Private Label), levereras efter registreringen ett nytt S-Förmånskort försett med LokalTapiolas företagsemblem. Det nya S-Förmånskortet har samma betalegenskaper som det gamla.