På vilka försäkringar kan jag få Bonus?

Länkar

Man får Bonus på försäkringspremierna för följande försäkringar i LokalTapiola:

Skadeförsäkringar:

 • Trafik- och kaskoförsäkringar
 • Hemförsäkringar
 • Privathushållets andel av lantbruksförsäkringar
 • Hund-, katt- och hästförsäkringar
 • Båtförsäkringar
 • Sjukkostnadsförsäkringar för barn och vuxna
 • Privata olycksfalls- och reseförsäkringar

Livförsäkringar:

 • Livförsäkringarna Bastrygghet och Parskydd
 • Schyst bolåneförsäkring
 • Livförsäkring LokalTapiola
 • S-Vardagsskydd

 

Ett villkor för att du ska få Bonus är att försäkringskunden har registrerat sin ägarkundsrelation till S-gruppen hos LokalTapiola.

 

Följande försäkringar berättigar inte till Bonus:

 • Försäkringar för företagsaffärsverksamhet
 • Skadeförsäkringar: skogsförsäkringar, märkesspecifika kaskoförsäkringar (Kamux och Toyota),
 • Sjukkostnadsförsäkringar beviljade av LokalTapiola Ömsesidigt Livförsäkringsbolag.