Vem kan få ett S-Businesskort?

Länkar

S-Business-kort beviljas på ansökan till företag, sammanslutningar eller utländska företags filialer som är verksamma i Finland och som har ett finskt FO-nummer och uppfyller de kriterier för kreditgivning som har definierats i S-Business Oy:s kreditpolicy. Läs mer: S-Business.fi