Hur kan man sammanföra köpinformation med kunduppgifter?

Länkar

Enligt registerbeskrivningen för S-gruppens ägarkunds- och kundregister kan man i registret lagra uppgifter om köp på produktnivå. Uppgifter om inköp samlas bl.a. för kalkylering och utbetalning av Bonus och andra förmåner som betalas kontant, för allokering av marknadsföring, utveckling av affärsverksamheten och produktion för ägarkunder av olika tjänster som utnyttjar köpinformation.

T.ex. Garantikvittotjänsten är en tjänst som utnyttjar köpinformation på produktnivå. Garantikvittotjänstens syfte är att göra ägarkundernas vardag enklare; man behöver inte längre förvara utskrivna garantikvitton. Garantikvittona finns alltid i tryggt förvar och till påseende på ett och samma ställe. Man kan när som helst avsluta tjänsten. Garantikvittoinformationen försvinner i och med att man avslutar tjänsten.