Går jag miste om mina garantikvittouppgifter, om jag avslutar ägarkundsrelationen eller flyttar från ägarkundshushållet?

Länkar

De elektroniska garantikvittona är en ägarkundsförmån som är bunden till personer som bor i ägarkundshushåll. Om du avslutar din ägarkundsrelation med handelslaget eller flyttar från ägarkundshushållet, upphör din rätt till ägarkundsförmåner (också ägarkundsförmåner som erbjuds i Oma S-kanava, t.ex. garantikvittotjänsten). Också om din rätt till elektroniska garantikvitton upphör, gäller garantin för produkterna du har köpt normalt till garantitidens slut.