Kommer den elektroniska garantikvittoinformationen att försvinna helt, om jag tar bort ett garantikvitto från tjänsten eller helt avslutar garantikvittotjänsten?

Länkar

Också om du avlägsnar ett elektroniskt garantikvitto från tjänsten, är garantikvittona som du raderade i Oma S-kanava en del av informationen i S-gruppens ägarkunds- och kundregister. Garantikvittouppgifterna som du avlägsnade visas ändå inte längre i Oma S-kanava. Om du helt avslutar användningen av garantikvittotjänsten, avlägsnas uppgifterna om dina inköp av produkter med garanti helt och hållet från dina kunduppgifter i 30 dagar.

Då 30 dagar har förflutit från avslutandet av garantikvittotjänsten, raderas de garantikvitton som anknyter till produkter som köpts över 30 dagar tidigare. Om du tar garantikvittotjänsten i bruk mer än 30 dagar efter dess stängning, visas åter endast information om dina bonusköp av produkter med garanti retroaktivt för de föregående 30 dagarna.