Varför ser jag inte information om garantikvitton för produkter som mina familjemedlemmar har köpt i garantikvittotjänsten?

Länkar

Garantikvittotjänsten är personlig. Var och en kan endast se garantikvitton för inköp som bokförts som bonusköp på det egna S-Förmånskortet. Därför kan du inte i din personliga garantikvittotjänst se garantikvittoinformation om produkter som dina familjemedlemmar har köpt, och dina familjemedlemmar kan inte heller i sina tjänster se garantiinformation om produkter med garanti som du har köpt.