Hur kommer de elektroniska garantikvittona till garantikvittotjänsten? Måste jag göra någonting?

Länkar

Garantikvittona börjar lagras i tjänsten så snart du  har aktiverat den elektroniska garantikvittotjänsten genom att godkänna användarvillkoren. Ibruktagandet av tjänsten kräver stark autentisering. Därefter är det nog att du använder S-Förmånskortet vid köpet. Garantikvittona, som man får för inköp med S-Förmånskortet av varor med garanti på verksamhetsställen i kedjorna Prisma, Sokos, Kodin Terra, S-market och Sale med S-Förmånskortet, arkiveras automatiskt i elektroniskt format i Oma S-kanava. Tillsvidare får man inte elektroniska garantikvitton på S-gruppens webbutiker eller verksamhetsställena i utlandet.