Ser jag på ert registerutdrag alla uppgifter om mig som finns i S-gruppen?

Länkar

På registerutdraget ur S-gruppens ägarkunds- och kundregister ser du alla uppgifter om dig som har lagrats i registret. Registret är S-gruppens största register. S-gruppen har också separata mindre register, t.ex. registret över mobilmarknadsföring och konkurrensregister. Uppgifterna i dessa register syns inte på registerutdraget ur S-gruppens ägarkunds- och kundregister.

i Oma S-kanava kan du kontrollera merparten av de uppgifter om dig som finns i S-gruppens ägarkunds- och kundregister. Under Mina uppgifter/Kontrollera dina registeruppgifter kan du när som helst kontrollera dina personuppgifter som finns i vårt register. Via Oma S-kanava kan du också skriva ut dina personuppgifter eller spara en kopia av dem.

Du kan också beställa ett registerutdrag med dina personuppgifter som finns i S-gruppens ägarkunds- och kundregister genom att anhålla om ett registerutdrag med ett formulär som finns på www.s-kanava.fi/registerutdrag.