Vad ska jag göra, om jag upptäcker fel i mina kunduppgifter?

Länkar

Om du upptäcker fel i dina kunduppgifter ska du kontakta Ägarkundstjänst och S-Banken -servicepunkt (de flesta Prisma och Sokos, vissa S-marketar) eller ringa S-gruppens ägarkundstjänst, tfn 010 765 859 må–fr kl. 8–20 (0,084 €/min). Du kan också själv uppdatera en del av dina uppgifter med att logga in på Oma S-kanava.

Om du har lämnat en officiell flyttningsanmälan till befolkningsregistret och inte har ett giltigt förbud mot utlämnande av adressuppgifter i befolkningsdatasystemet, så uppdateras adressuppgiften automatiskt hos oss.