Bonussamlande är en familjehobby

Hela familjen vinner

Samla Bonus i en gemensam pott, beställ S-Förmånskort till alla familjemedlemmar,

  • Hela familjens inköp bidrar till Bonus
  • Också små inköp har betydelse; ett kanske går över gränsen till en högre bonusprocent
  • Var och en kan själv utnyttja produkt- och tjänsteförmånerna
  • S-Förmånskortet är helt gratis
  • Flera kortalternativ, också för familjens minsta

Välj här det lämpligaste sättet att beställa parallellkort

  1. I butiken på kundtjänststället eller med blankett på mindre verksamhetsställen
  2. Parallellkort med betalegenskaper, S-Förmånskort Visa Debit, kan beställas till minderåriga endast på kundtjänstställen

Mer information om parallellkort: S-gruppens landsomfattande ägarkundstjänst, tfn 010 76 5859, må–fr kl. 8–20 (0,088 €/min) och S-Bankens kundtjänst, tfn 010 76 5810, må–fr kl. 9–20 (0,0835 €/samtal + 0,1209 €/min).